ഹൈദരാബാദ് ഉയർന്ന നിരക്ക് അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെടുക


ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ട്, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീംകോടതി എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തിരച്ചിൽ ചുരുക്കുക, ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കുടുംബത്തിലെ തർക്കത്തിനോ വിവാഹമോചനം, വസ്തുവകകൾ, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കോടതി വിഷയങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ, വീണ്ടെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബൗൺസ് വിഷയങ്ങൾ, നികുതിവകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലെ ഒരു അഭിഭാഷകനായ ഡോ.

വാദിക്കുക ബാർഖ ഭല്ല

4.7 | 50+ റേറ്റിംഗ്
ബഞ്ചാര ഹിൽസ്, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 18 വർഷം
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക രവീന്ദർ പസുല

4.5 | 5+ റേറ്റിംഗ്
സരോൺഗാഗർ, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 22 വർഷം
സിവിൽ+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ബാല മുരളി

5.0 | 5+ റേറ്റിംഗ്
ഹിമായാത്നഗർ, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 13 വർഷം
വിവാഹമോചനം+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക വിക്രം ചന്ദ്ര

5.0 | 5+ റേറ്റിംഗ്
മലക്പേട്ട്, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 22 വർഷം
സിവിൽ+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക രഞ്ജിത് സിംഗ് താക്കൂർ

5.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
ജിലലാഗുഡ, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 21 വർഷം
പ്രോപ്പർട്ടി+ 3 പിന്നെ

ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹമോചിതനായ അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?


സഹായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ LawRato Inhouse നിയമ വിദഗ്ധനോട് സംസാരിക്കുക

വാദിക്കുക ശരത് ചന്ദ്ര അരോകണ്ട

4.0 | 5+ റേറ്റിംഗ്
മാണിക്കോണ്ട, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 7 വർഷം
സിവിൽ+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക രമ്യ കുനപറെഡ്ഡി

4.9 | 5+ റേറ്റിംഗ്
സോമാജിഗുഡ, സെക്കന്തരാബാദ്, മിയാപൂർ, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 10 വർഷം
വിവാഹമോചനം+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക എം.എ.റഹീം ഖാൻ

4.9 | 5+ റേറ്റിംഗ്
ആസിഫ് നഗർ, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 7 വർഷം
പ്രോപ്പർട്ടി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ശ്രീധർ രാമിനി

4.8 | 5+ റേറ്റിംഗ്
ഗച്ചിബൗലി, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 22 വർഷം
വിവാഹമോചനം+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ഗിരിജ ശങ്കർ ശർമ്മ

4.6 | 10+ റേറ്റിംഗ്
കോക-തട്ടി, ഹൈദരാബാദ്
 അനുഭവം : 13 വർഷം
+ 3 പിന്നെ