ചണ്ഡീഗഡ് ഉയർന്ന നിരക്ക് അഭിഭാഷകനെ ബന്ധപ്പെടുക


ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോർട്ട്, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീംകോടതി എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തിരച്ചിൽ ചുരുക്കുക, ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കുടുംബത്തിലെ തർക്കത്തിനോ വിവാഹമോചനം, വസ്തുവകകൾ, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കോടതി വിഷയങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ, വീണ്ടെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബൗൺസ് വിഷയങ്ങൾ, നികുതിവകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലെ ഒരു അഭിഭാഷകനായ ഡോ.

വാദിക്കുക ഗുർപ്രീത് സിംഗ് ബാസിൻ

4.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
ഹൈക്കോടതി, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 23 വർഷം
സിവിൽ+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക പ്രവീൺ കശ്യപ്

5.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
സെക്ടർ -50 ബി, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 13 വർഷം
നികുതി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ഗുർമീത് സിംഗ് സൈനി

4.0 | 5+ റേറ്റിംഗ്
സെക്ടർ 30 എ, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 16 വർഷം
കുടുംബം+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ജഗ്ജിത് സിംഗ്

4.0 | 2+ റേറ്റിംഗ്
38 വെസ്റ്റ്, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 24 വർഷം
+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ഭാരത് കുമാർ

4.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
ഹൈക്കോടതി, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 11 വർഷം
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ

ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹമോചിതനായ അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?


സഹായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ LawRato Inhouse നിയമ വിദഗ്ധനോട് സംസാരിക്കുക

വാദിക്കുക സണ്ണി ഡീപ് ജോൺജ

4.7 | 3+ റേറ്റിംഗ്
പഞ്ച്കുള, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 10 വർഷം
മാദ്ധസ്ഥം+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക റിപുതമാൻ സിംഗ്

5.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
ബാദേരി, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 8 വർഷം
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ഷുബ്നിറ്റ് ഹാൻസ്

4.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
Sector 27D, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 9 വർഷം
+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക നഫീസ് രൂപപ്രിയ

4.0 | 1+ റേറ്റിംഗ്
sector 21A, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 8 വർഷം
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ദീക്ഷിത് ഗാർഗ്

4.7 | 4+ റേറ്റിംഗ്
പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതികൾ, ചണ്ഡീഗഡ്
 അനുഭവം : 9 വർഷം
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ