ബാംഗ്ലൂർ সেরা അഭിഭാഷകൻদের এক - വാദിക്കുക ബിജു വി.എസ്

വാദിക്കുക ബിജു വി.എസ്

പരിശോധിച്ചു
4.4 | 10+ റേറ്റിംഗ്
ഡബിൾ റോട്, അഞ്ചാമൻ പ്രധാന, ബാംഗ്ലൂർ
27 വർഷം
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക:
കുറ്റവാളി+ 3 പിന്നെ

വാദിക്കുക ബിജു വി.എസ് ഉപദേശം നേടുക

പേര്*
ഇമെയിൽ
മൊബൈൽ*
നിങ്ങളുടെ നിയമ പ്രശ്നം വിശദീകരിക്കുക*

അവലോകനങ്ങൾ (4)

C
Chaitra - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Feb 12, 2019
R
rachna - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward. Biju Sir is one of the finest people I have met. What is heartwarming is he is not at all money minded and extremely professional. This is a welcome change from all the other lawyers I had met for the same case. He has reposed my faith in the Indian Judiciary to say the very least. May he be blessed with the best of everything so he can continue to serve humanity. I wish I could give him more than a 5 star rating.
Nov 14, 2018
CB
chaitra B - Verified Client
The consultation went very well and was helpful.
Aug 23, 2018
V
vijayakumar s - Verified Client
The consultation was very good and worthwhile.
Aug 05, 2018
Read 3കൂടുതൽ അവലോകനങ്ങൾ വായിക്കുക